Giúp đỡ người khuyết tật

Power point lớp 2
Môn đạo đức: Giúp đỡ người khuyết tật
Tải về
Khi tải về sẽ được một file nén có hình cuốn sách, các bạn hãy giải nén bằng cách nhày chuột phải vào file nén đó,
chọn extract here, nó sẽ giải nén ra được file power point.

0 comments: