Giáo án tin lớp 5

Giáo án tin học lớp 5 : Chương 1

Giáo án tin học lớp 5 : Chương 2
Giáo án tin học lớp 5 : Chương 3

Diện tích hình thoi

Power point lớp 4
Toán: Diện tích hình thoi
Tải về

Góc vuông, góc không vuông

Power point lớp 3
Toán: Góc vuông, góc không vuông
Tải về

Đề thi HS giỏi khối 3,4,5

Đề thi HS giỏi khối 3, khối 4, khối 5
Tải về

Đan nong mốt

Power point lớp 3
Thủ công: Đan nong mốt
Tải về

Sự kì diệu của lá cây

Power point lớp 3
Tự nhiên xã hội: Sự kì diệu của lá cây
Tải về

TĐ là 1 hệ hành tinh của MT

Power point lớp 3
Tự nhiên xã hội lớp 3: Trái Đất là một hệ hành tinh của mặt trời.
Tải về